Wersja polska?...

    Niestety w najbliższym czasie nie planuję przygotowania wersji polskiej mojej strony. Wynika to przede wszystkim z braku czasu. Ponieważ zależało mi na tym aby moja strona była łatwo dostępna także dla internautów spoza naszego kraju, postanowiłem w całości stworzyć ją po angielsku. Przyjąłem proste założenie, że większość polskich internautów zna język angielski w stopniu wystarczającym do zrozumienia tego co tu będę pisać, natomiast od gości z zagranicy raczej  trudno oczekiwać znajomości języka polskiego.

   

Copyright © 2003 VODNIK,    mailto:pawel@vodnik.net